Veel meer dan alleen een dak boven het hoofd

Alle door Drost Projectgroep Nederland ontwikkelde projecten komen onder architectuur tot stand. De reden daarvoor is dat bedrijfsgebouwen in onze visie aan hogere eisen moeten voldoen dan uitsluitend huisvesting van een onderneming. Op de tekentafel wordt daarom ook uitgebreid rekening gehouden met zaken als:

  • • uitstraling
  • • eigen identiteit
  • • goede bereikbaarheid
  • • parkeergelegenheid en laad-/losmogelijkheid
  • • moderne voorzieningen
  • • toegankelijkheid
  • • veiligheid
  • • flexibiliteit
  • • energieverbruik en lage onderhoudskosten
  • • groenvoorziening en tuinaanleg REN-norm

Voordat een project wordt gerealiseerd, wordt de bouwlokatie bovendien getoetst aan de hand van de REN-norm (Real Estate Norm = methode voor advisering en beoordeling van bedrijfslokaties en bedrijfsgebouwen). Hierdoor staat al vooraf vast dat een bouwlokatie voldoet aan de commerciële eisen van bereikbaarheid, ontsluiting, zichtbaarheid en imago.

Henny Drost